TPZ-Trainingsdag - Stichting TPZ

TPZ-trainingsdag

Immanuëlgebed:

Herstel van hechtingsvermogen
en gezonde individuatie

Als cliënten hun geloofsleven willen inbrengen in het therapeutisch proces, is het eenvoudig om over God te praten…

Het is een veel grotere uitdaging om de cliënt te helpen zélf met God te praten.  

Juliana Wilhelm gaat in op de praktische en ethische aspecten van het Immanuëlgebed bij emotionele genezing, zoals die is ontwikkeld door Karl Lehman. Na deze dag kun je gelijk met het geleerde aan de slag. 

Aangezien we anderen alleen zover kunnen helpen als we zelf zijn, zul je tijdens deze dag zowel met je hoofd als met je hart leren. We doen oefeningen waarin je Immanuëlgebed persoonlijk ervaart.

Thema's van deze trainingsdag

Over de sprekers

Juliana Wilhelm is oprichter en directeur van het Cardia Counseling Center en het Capacity Leadership Center in Carol Stream waar ze al meer dan 20 jaar counseling en coaching verzorgt. 

Matthew Hooper studeerde communicatie, theologie en geestelijke begeleiding. Hij werkt aan de integratie van christelijke spiritualiteit, psychologisch inzicht en Hij is getrouwd en vader van 3 kinderen en woont in Sutter Creek, Californië (VS).

Voor wie is deze trainingsdag?

Voor iedereen die werkzaam is als therapeut, hulpverlener of pastoraal werker of daarvoor wordt opgeleid. Ook is de trainingsdag geschikt voor leden van pastorale teams.

Programma op 1 april in Almere

Inloop vanaf 09.00 uur

09.30 uur Lezing 1: De basis: vermogens van het echte ik

10.45 uur Pauze

11.15 uur Lezing 2: Neurowetenschappen, de Bijbel en emotionele genezing. Hoe God verstoorde relaties herstelt.

12.30 uur Chinees lunchbuffet

13.30 uur Lezing 3: Immanuëlgebed in therapie. De ethiek, de techniek en de praktijk van Immanuëlgebed. Demonstratie en oefenen in tweetallen

14.30 uur Pauze

15.00 uur Lezing 4: Genezing van hechtingsproblemen en gezonde individuatie casussen en Q&A

16.15 uur Einde

Speciaal aanbod voor therapeuten en pastoraal werkers

Combineer de trainingsdag met de conferentie. 
Neem een of meer cliënten mee naar de conferentie en ontvang een flinke korting. Het voordeel is dat je de methodiek van Immanuëlgebed dan uitgebreid kunt oefenen en gelijk kunt aansluiten bij het hulpverleningstraject.

Wil je gebruikmaken van dit aanbod?
Meld je op deze pagina aan voor de trainingsdag. Meld je daarna aan voor de conferentie, en kies de optie ‘Gemeentelid of introducee’. Vermeld bij ‘opmerkingen’ het afrekenvenster dat je therapeut of pastoraal werker bent en wie je meeneemt als cliënt(en). Jij betaalt dan € 45,00 voor de conferentie.

Cliënten melden zich op de normale manier aan voor de conferentie en kiezen ‘Deelnemer’ of ‘Student / Uitkeringsgerechtigde’, afhankelijk van hun rechten.

Praktische informatie

Locatie

De trainingsdag wordt gehouden in ‘De Wegwijzer’ in Almere.

Adres:
Makassarweg 80
1335 HZ Almere Buiten
Tussen NS-stations Almere Parkwijk en Almere Oostvaarders.

Er is bij de kerk voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Kosten voor deelname:
€ 75 inclusief koffie/thee en Chinees buffet
€ 45 voor studenten/uitkeringsgerechtigden

De lezingen worden in het Engels gehouden en vertaald naar het Nederlands.

Aanmelding en annuleren

In geval van annulering vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk.
Eventueel betaalde trainingskosten worden bij vooraf annuleren teruggestort. Voor vragen kun je terecht bij info@tpz.nu.

Reserveer hier je kaartje

We raden je aan als voorbereiding op de trainingsdag een of meer van de volgende boeken te lezen:

Herstel van identiteit

door genezend gebed
door Leanne Payne

Tussen vlucht en verlangen

Over eenzaamheid, bindingsangst en de kracht van gezonde relaties
door Dr. John Townsend

4 stappen naar een sterke identiteit

hechting – grenzen en individuatie – inzicht in goed en kwaad – verantwoordelijkheid nemen
door Dr. Henry Cloud

Luisterend bidden

Gods stem leren verstaan
door Leanne Payne

 

Veelgestelde vragen

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
Vanaf het prilste begin van ons leven verzamelen we een scala aan ervaringen, indrukken, innerlijke conclusies en overtuigingen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord, verkleurd en vertekend. Zo kan je zelfbeeld voortdurend tegen je zeggen: Ik ben zwak, waardeloos, machteloos, alleen – kortom: ik ben niet ok. Je wereldbeeld kan zeggen dat niemand in je geïnteresseerd is en dat niemand te vertrouwen is, en dat je jezelf moet voordoen als sterk en onaantastbaar. Je Godsbeeld kan je vertellen dat God alleen van je houdt als jij je goed gedraagt, of dat anderen bij Hem altijd voor gaan, of dat Hij als een strenge politieman of een machteloze Boeddha is. Deze beelden geven ons angst en stress en maken ons innerlijk ziek en zwak.
Zelfs als we in ons denken al deze thema’s goed op een rijtje hebben, kan ons hart iets heel anders zeggen. Dan ervaren we een kloof tussen ons hoofd en ons hart. En het hart wint altijd, want deze beelden zijn sterker en indringender dan onze ratio.
Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden (op Zijn tijd en op Zijn wijze) uit ons hart naar boven te brengen. Dan komen ze vaak inclusief de herinneringen en emoties naar de oppervlakte. Vervolgens kunnen we ze samen met Jezus doorwerken. Hij geeft altijd genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. Dan leren we vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, wat Hij wil en wie we zelf zijn. Hij toont dat Hij altijd bij ons is (geweest) en roept ons op ons voortdurend met Hem te verbinden. Hij ontmaskert ons onechte ik met al zijn beschermings- en afweermechanismen en roept het ware ik tevoorschijn, zodat we meer worden zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt. Dit is groei in discipelschap.

Zie voor een uitgebreide definitie het document ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ Klik hier voor dit document

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.
Een TPZ-conferentie beslaat meestal twee of meer dagen. De lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we mensen altijd aan om de hele conferentie bij te wonen. Een conferentie wordt altijd afgesloten met een feestelijke avondmaalsviering en een persoonlijke zegen van alle deelnemers.

De conferenties zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

Sommige deelnemers ervaren een TPZ-conferentie als een geestelijke snelkookpan, anderen meer als een korte, intensieve pelgrimage of retraite. Weer anderen komen voor hun spirituele 15.000 km onderhoudsbeurt of een luxe wellness-arrangement voor hun ziel. Nog weer anderen ervaren een conferentie als kostbare training voor hun professionele vaardigheden. Vaak lopen deze dingen allemaal dwars door elkaar heen. Eén ding is duidelijk: het is waardevol om een paar dagen de tijd te nemen om de drukte en de stemmen van de wereld even te ontvluchten, tot rust te komen, in Gods Tegenwoordigheid te zijn, Hem te aanbidden en zijn bevestigende en genezende woorden te ontvangen. De vraag is: wat heeft een TPZ-conferentie jou te bieden, op dit punt in jouw pelgrimsreis?

TPZ is niet verbonden aan een kerkelijke richting of stroming. Onze teamleden komen uit allerlei verschillende kerken. Ook de deelnemers aan onze activiteiten komen uit alle windhoeken en kerkelijke stromingen.
We zien op de TPZ-conferenties dat in Gods Tegenwoordigheid kerkmuren al snel wegvallen. We worden verbonden met Jezus en met elkaar. Dat is wat de conferenties sfeervol en veilig maakt. Door deze veiligheid durven deelnemers zich te openen en kunnen ze vaak veel van God ontvangen.

Dat is een heel praktische vraag. Als jij graag naar een TPZ-activiteit wilt komen, maar niet de nodige financiële middelen hebt, kun je verschillende dingen doen. In het artikel Geld inzamelen – hoe krijg ik het geld voor de conferentie bij elkaar? lees je een aantal tips. Je vindt het artikel hier.

Over Juliana Wilhelm

Juliana Wilhelm is oprichter en directeur van het Cardia Counseling Center en het Capacity Leadership Center in Carol Stream waar ze al meer dan 20 jaar counseling en coaching verzorgt.

Ze is gespecialiseerd in de integratie van psychologische principes en de persoonlijke relatie met God. ‘Ik help mensen bij hun transformatie naar leven vanuit hun echte ik, zowel 1-op-1 als op grote conferenties. Ik help hen op een emotioneel en geestelijk veilige manier de basisoorzaken van hun pijn en relatiestoornissen aan te pakken en door te werken.’ Het Griekse woord cardia betekent je hart of je echte ik.

Juliana geeft les aan het Townsend Institute (John Townsend is in Nederland o.a. bekend van zijn boek Tussen vlucht en verlangen). Ze is ook verbonden aan Wheaton College, Indiana Wesleyan University en Huntington University. Juliana heeft samengewerkt met Leanne Payne in het team van Pastoral Care Ministries.

Juliana ‘vertaalt’ de vaak complexe termen van Leanne Payne zodat ze toegankelijk worden voor een breed publiek in onze tijd en cultuur. Hier slaagt ze op een bijzondere manier in, vooral vanwege haar brede therapeutische ervaring. Ze is gespecialiseerd in de behandeling van depressie en angst, zelfaanvaarding, post-traumatische stressstoornissen en herstel na seksueel en emotioneel misbruik. Juliana woont met haar man en vier kinderen in Carol Stream (bij Chicago, VS)

Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches