TPZ-Trainingsdag - Stichting TPZ

TPZ-trainingsdag

op 21 november 2019

"Professionele christelijke begeleiding bij seksverslaving en identiteitsverwarring"

met Valery & Mark McIntyre en Keith Hartsell

Seks draait vaak meer om lust dan om liefde. 

Het is toegankelijk, gemakkelijk, goedkoop en oppervlakkig geworden,
maar echte bevrediging wordt steeds onbereikbaarder. 
Daardoor komt verslaving aan seks en porno steeds vaker voor. 

Behandelaars zien de oorzaken veelal
in emotionele verwaarlozing
en gebrek aan affectie in de jeugd. 

Tel hier eenzaamheid en schaamte bij op
en je hebt een giftige cocktail. 

Wat hebben christenen hierover te zeggen?

Een sterke identiteit is de beste preventie, 
maar helaas wordt verslavingsgedrag versterkt door identiteitsverwarring. 

Hoe komt dat?
Hoe versterk je iemands identiteit?

Tijdens deze trainingsdag bekijken we hoe
psychologie en theologie
de weg kunnen wijzen naar herstel. 

De dag wordt verzorgd door deskundige sprekers uit Chicago.

Thema's van deze trainingsdag

  • Lichamelijkheid en seksualiteit in het licht van de Bijbel
  • Identiteitsontwikkeling en -versterking
  • Seksverslaving
  • Besef van zijn

Over de sprekers

Valerie McIntyre is voorganger en geestelijk begeleider en is onderdeel van het team van Equipped to Heal (E2H). Ze is sinds de jaren ’90 betrokken bij de bediening van innerlijke genezing, waarvan 13 jaar met Leanne Payne en Pastoral Care Ministries

In haar gemeente (Church of the Resurrection in Wheaton, VS) leidt zij het pastoraat en Transformation Intensive, een 9-maanden programma gebaseerd op de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Haar passie is leiders helpen hun innerlijk gebedsleven te ontwikkelen als basis voor een evenwichtige en vruchtbare bediening. Ze is adjunct professor van religie en filosofie aan het College of Dupage. Ze schreef Schapen in wolfskleren.

Mark McIntyre is professioneel counselor en heeft een eigen praktijk in Chicago. Hij is gespecialiseerd in seksverslaving en in speltherapie met kinderen op gebieden als angst, depressie, ADHD en gedragsstoornissen. Hij is sinds de jaren ’90 betrokken bij de bediening van innerlijke genezing in de Church of the Resurrection.

Keith Hartsell is de leider van Equiped to Heal Ministries (E2H) in Chicago. E2H helpt kerken innerlijke genezing te faciliteren door conferenties en trainingen voor leiders. Keith is rector van de Redeemer Anglican Parish, een samenwerkingsverband van 6 kerken in Noord-Chicago. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen.

Voor wie is deze trainingsdag?

Of je nu werkt/studeert in de zorg, social work, journalistiek, onderwijs of theologie en pastoraat, je zult deze problematiek (al dan niet duidelijk) tegenkomen. Deze dag zal je helpen om je attitude als christen-professional op dit terrein te versterken.

Programma 21 november in Nijkerk

Programma (klik op de titels hieronder)
Inloop vanaf 09.00 uur
09.30 uur      Lezing 1
10.45 uur      Pauze
11.15 uur      Lezing 2
12.30 uur      Lunch
13.30 uur      Lezing 3
14.30 uur      Pauze
15.00 uur      Lezing 4
16.15 uur      Einde

Keith Hartsell gaat in op de unieke uitdagingen bij christenen die vastzitten in allerlei soorten seksverslaving en hoe de kerk genezing en herstel kan bieden.

Mark McIntyre en Keith Hartsell bespreken verschillende behandelmethodieken in counseling die aansluiten bij de centrale aspecten van het christelijk geloof en hoe het geloof van de cliënt kan worden geïntegreerd in het klinische proces. Keith vertelt hoe predikanten en therapeuten in het genezingsproces kunnen samenwerken.

Valerie McIntyre vertelt hoe iemand die anderen begeleidt in het herstelproces op emotioneel en geestelijk gebied goed voor zichzelf kan zorgen.

Tijdens dit deel van de trainingsdag is er ruimte voor vragen en gebed voor alle deelnemers.

Praktische informatie

Locatie

De trainingsdag wordt gehouden in De Ark in Nijkerk.

Adres:
Willem Alexanderplein 14
3862 CE Nijkerk (naast het NS-station)

Er is bij de kerk voldoende (gratis) parkeergelegenheid

Kosten voor deelname:
€ 75 inclusief koffie/thee en lunch
€ 45 voor studenten/uitkeringsgerechtigden

De lezingen worden in het Engels gehouden. Er is geen vertaling waardoor alle tijd gericht is op de inhoud.

Aanmelding en annuleren

In geval van annulering vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk.
Eventueel betaalde trainingskosten worden bij vooraf annuleren teruggestort. Voor vragen kun je terecht bij info@tpz.nu.

Reserveer hier je kaartje

TPZ-trainingsdag op 21 november

0,0075,00

Wissen
Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie:

Extra informatie

Deelnamevorm

Genodigde, Deelnemer, Medewerker, Student/ Uitkeringsgerechtigde

We raden je aan als voorbereiding op de trainingsdag een of meer van de volgende boeken te lezen:

Herstel van identiteit

door genezend gebed
door Leanne Payne

Op weg naar heelheid in Christus

Een reisgids voor 40 dagen
door Signa Bodishbaugh

Open jezelf voor God

Lectio divina en leven als gebed
David G. Benner

Veelgestelde vragen

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
Vanaf het prilste begin van ons leven verzamelen we een scala aan ervaringen, indrukken, innerlijke conclusies en overtuigingen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord, verkleurd en vertekend. Zo kan je zelfbeeld voortdurend tegen je zeggen: Ik ben zwak, waardeloos, machteloos, alleen – kortom: ik ben niet ok. Je wereldbeeld kan zeggen dat niemand in je geïnteresseerd is en dat niemand te vertrouwen is, en dat je jezelf moet voordoen als sterk en onaantastbaar. Je Godsbeeld kan je vertellen dat God alleen van je houdt als jij je goed gedraagt, of dat anderen bij Hem altijd voor gaan, of dat Hij als een strenge politieman of een machteloze Boeddha is. Deze beelden geven ons angst en stress en maken ons innerlijk ziek en zwak.
Zelfs als we in ons denken al deze thema’s goed op een rijtje hebben, kan ons hart iets heel anders zeggen. Dan ervaren we een kloof tussen ons hoofd en ons hart. En het hart wint altijd, want deze beelden zijn sterker en indringender dan onze ratio.
Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden (op Zijn tijd en op Zijn wijze) uit ons hart naar boven te brengen. Dan komen ze vaak inclusief de herinneringen en emoties naar de oppervlakte. Vervolgens kunnen we ze samen met Jezus doorwerken. Hij geeft altijd genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. Dan leren we vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, wat Hij wil en wie we zelf zijn. Hij toont dat Hij altijd bij ons is (geweest) en roept ons op ons voortdurend met Hem te verbinden. Hij ontmaskert ons onechte ik met al zijn beschermings- en afweermechanismen en roept het ware ik tevoorschijn, zodat we meer worden zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt. Dit is groei in discipelschap.

Zie voor een uitgebreide definitie het document ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ Klik hier voor dit document

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.
Een TPZ-conferentie beslaat meestal twee of meer dagen. De lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we mensen altijd aan om de hele conferentie bij te wonen. Een conferentie wordt altijd afgesloten met een feestelijke avondmaalsviering en een persoonlijke zegen van alle deelnemers.

De conferenties zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

Sommige deelnemers ervaren een TPZ-conferentie als een geestelijke snelkookpan, anderen meer als een korte, intensieve pelgrimage of retraite. Weer anderen komen voor hun spirituele 15.000 km onderhoudsbeurt of een luxe wellness-arrangement voor hun ziel. Nog weer anderen ervaren een conferentie als kostbare training voor hun professionele vaardigheden. Vaak lopen deze dingen allemaal dwars door elkaar heen. Eén ding is duidelijk: het is waardevol om een paar dagen de tijd te nemen om de drukte en de stemmen van de wereld even te ontvluchten, tot rust te komen, in Gods Tegenwoordigheid te zijn, Hem te aanbidden en zijn bevestigende en genezende woorden te ontvangen. De vraag is: wat heeft een TPZ-conferentie jou te bieden, op dit punt in jouw pelgrimsreis?

TPZ is niet verbonden aan een kerkelijke richting of stroming. Onze teamleden komen uit allerlei verschillende kerken. Ook de deelnemers aan onze activiteiten komen uit alle windhoeken en kerkelijke stromingen.
We zien op de TPZ-conferenties dat in Gods Tegenwoordigheid kerkmuren al snel wegvallen. We worden verbonden met Jezus en met elkaar. Dat is wat de conferenties sfeervol en veilig maakt. Door deze veiligheid durven deelnemers zich te openen en kunnen ze vaak veel van God ontvangen.

Dat is een heel praktische vraag. Als jij graag naar een TPZ-activiteit wilt komen, maar niet de nodige financiële middelen hebt, kun je verschillende dingen doen. In het artikel Geld inzamelen – hoe krijg ik het geld voor de conferentie bij elkaar? lees je een aantal tips. Je vindt het artikel hier.