Training Innerlijke genezing - Stichting TPZ

Cursus Innerlijke genezing

Voor iedereen die eerder op een TPZ-conferentie is geweest
en graag met God wil leren samenwerken in de bediening van innerlijke genezing
Volgende cursus: voorjaar 2020
Locatie: Almere

Wat houdt deze cursus in?

De cursus omvat leesopdrachten, casussen, luistertips, schrijf-, reflectie-, meditatie- en oefenopdrachten (die je uitvoert naar gelang je mogelijkheden). Door de verschillende opties is de cursus ook geschikt voor therapeuten, hulpverleners, predikanten en pastoraal werkers. Voor ex-cursisten wordt ongeveer tweemaal per jaar een vervolg- of terugkomdag georganiseerd.

In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

Praktisch

De training wordt gegeven door Martin en Jantine Tensen. 

De totale kosten voor de 4 zaterdagen (inclusief koffie/thee en werkmap van € 49,50) zijn € 295,00. 

Er is plaats voor 12-18 deelnemers. 

De cursus valt onder verantwoordelijkheid van Coconut.

De cursist ontvangt aan het einde van de training een certificaat. 

Jantine Tensen – de Ruiter

Martin Tensen

Overzicht van de training

De training bestaat uit vier zaterdagen. Je kunt het rendement voor jezelf nog vergroten door tussen de cursusmomenten door de leesopdrachten en oefeningen te doen. Alle opdrachten zijn vrijwillig. Ze worden aangeraden omdat ze je helpen het maximale uit de cursus te halen. Niet iedereen heeft dezelfde hoeveelheid vrije tijd tot zijn beschikking, maar we leren allemaal als je deelt wat jij hebt geleerd van de opdrachten.

Huiswerkopdrachten

Leesopdrachten – De belangrijkste leesopdracht bestaat uit de uitgebreide lesmap met studies, samenvattingen, overzichten en gebeden. Verder lees je een van de volgende boeken: Herstel van identiteit, Gods Tegenwoordigheid geneest (beide door Leanne Payne) of Innerlijke genezing voor jezelf en anderen, deel 1 (Rita Bennett). Er is elke keer een boekentafel waar je verdere leestips vindt. Regelmatig wordt naar deze titels verwezen.

Schrijfopdrachten – Om zicht te krijgen op je innerlijk leven en de bewegingen daarvan is het wezenlijk om op te schrijven wat je bezighoudt en er bewust mee om te leren gaan. De eerste avond krijg je hier meer informatie over.

Meditatie-opdrachten – Deze opdrachten zijn bedoeld om te gebruiken in je eigen stille tijd. Je leert aan de hand van geselecteerde Bijbelteksten met bijbehorende vragen dieper te ontvangen wat God tot je wil zeggen.

Oefenopdrachten – Bidden voor innerlijke genezing kun je alleen leren door het te doen. De oefeningen in de cursus helpen je om eerst zelf alle belangrijke gebeden te ervaren (centraal of in kleine groepjes). Daarna kun je ze ook met/voor een ander oefenen. Hoe meer je oefent, hoe beter. Als je het doet binnen de termijn van de cursus kun je in de cursus inbrengen hoe het ging en waar je tegenaan liep (zie ook onder reflectie).

Reflectie – Je kunt kiezen om te reflecteren op wat je in de cursus leert en wat het met je doet. De centrale vragen hierbij zijn:

 • Welke dingen haal je voor jezelf uit het thema/de inhoud van de avond?
 • Wat heeft het in je geraakt?
 • Wat ga je met wat je bij vraag 1 hebt geschreven nu concreet in jouw situatie doen en hoe wil je dat aanpakken
 • Feedback op de avond (tips en tops)
 • Als je hebt geoefend met de gebeden: hoe ging het en welke vragen kwamen naar boven?

Beperk je verslag tot 1-2 A4. Probeer het verslag uiterlijk een week na de cursusavond in te leveren. De docent reageert zo snel mogelijk op je verslag door vragen te stellen ter verheldering, commentaar toe te voegen etc.

Jouw verslag helpt de docent om te zien waar leerpunten in de groep liggen. Je versterkt hierdoor dus niet alleen je eigen leerproces, maar ook de diepgang van de cursus voor heel de groep. Stuur je reflectie naar info@coconut.nu.

Luistertips – Er zijn veel cd-series van TPZ conferenties over innerlijke genezing. Je kunt ze op deze website vinden.

Dag 01: Innerlijke genezing en luisterend bidden

Definitie van innerlijke genezing. Voor wie (en wanneer) is innerlijke genezing bedoeld. Luisterend bidden: hoe God spreekt en hoe wij van Hem ontvangen. De twee manieren van kennen en de juiste plaats van intuïtie en het voorstellingsvermogen. Het verschil tussen visualisatie en geloofsverbeelding.

Gebeden: 

 • Jezusgebed
 • het gebed van verbondenheid met Jezus
 • elkaar zalven met olie.

Dag 02: De ziel: onderdelen, werking, blokkades en herstel

De anatomie en fysiologie van de ziel. De 4 terreinen van gebrokenheid en hoe op elk terrein een andere oplossing nodig is. Omgaan met pijn en lijden. Genezing van herinneringen. Het belang van het vreugde-eiland (een positieve herinnering met Jezus).

Gebeden: 

 • oefening vreugde-eiland
 • reiniging van het voorstellingsvermogen
 • de tuin van je hart.

Dag 03: Schuldbelijdenis, vergeving en zelfaanvaarding

Omgaan met de drie blokkades voor innerlijke genezing: vergeving vragen, anderen vergeven en zelfaanvaarding. Wat vergeving wel en niet is. Niveaus van vergeving.

Gebeden:

 • schuldbelijdenis
 • vergeving
 • zelfaanvaarding

Dag 04: Besef van (wel)zijn

Besef van zijn (shalom). Het gevoel van leegte, angst en paniek. Het geboorte- of scheppingsgebed. Gebeden: besef van (wel)zijn. Beschadiging van de wil en hoe elk aspect van de wil wordt genezen. Omgaan met negatieve krachten en demonische belasting. Het gebruik van geheiligd water (doopwater). Casusbespreking. We zullen deze dag vooral oefenen wat we hebben geleerd. Er is ook veel ruimte voor vragen. 

Gebeden: 

 • genezing van de wil
 • persoonlijke thema’s die tijdens de cursus naar boven komen.

De volgende cursus is in het voorjaar. Locatie: Almere. Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt van ons een inschrijfformulier. Je kunt ons ook op locatie uitnodigen om bijvoorbeeld het pastorale team van de gemeente te trainen.

Wil je op de hoogte blijven rond deze cursus? Vul dan het onderstaande formulier in.

Ik ben geïnteresseerd in deze cursus, stuur me informatie.

Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches