Omgaan met pijn en lijden - Mark Pertuit - Themadag 2009 - Stichting TPZ

Omgaan met pijn en lijden – Mark Pertuit – Themadag 2009

Om genezing in onze ziel te kunnen ervaren, moeten we vaak door pijn en lijden heen.

Hoe voorkom je dat je gevangen zit in pijn en geblokkeerd wordt door zelfmedelijden? Wat is het verschil tussen lijden ondergaan en het echt verwerken van je pijn en verdriet? Wat betekent het dat Jezus onze pijn heeft gedragen? Op welke manier maakt lijden ons leven beter en niet bitter?

Sommige christenen zeggen dat alle pijn van de ziel wordt genezen op het moment dat iemand christen wordt. Ze ontkennen dat een christen moet leren omgaan met verdriet en lijden.

Leanne Payne meent dat dit idee voortkomt uit het vervreemd-zijn van onze eigen ziel (Gods Tegenwoordigheid geneest, p. 197). Een ander probleem is dat we te gemakkelijk accepteren dat lijden tot zondige reacties als woede, jaloezie en haat leidt. Hulpverleners spreken over het belang van ‘in contact komen met je gevoelens’, maar deze gevoelens kunnen heel vernietigend zijn.

Ook Mario Bergner schrijft hierover in zijn boek Herstel de liefde (p. 46-47):

‘Ik (…) hield ermee op te zwelgen in medelijden met het verwonde jongetje in mij. Toen ik mezelf toestond de pijn te voelen voor Jezus, tot Hem ging roepen, de pijn ging voelen, begon de genezing te komen. Dit verdriet duurde een paar maanden. Opnieuw was het beeld van Jezus die aan het kruis stierf om alle zonde en pijn van een gebroken, gevallen wereld in zijn lichaam op te nemen mijn enige troost. Er was een plaats waar ik met mijn pijn naar toe kon gaan.’

In vier lezingen gaat Mark Pertuit verder in op dit proces.