Leven in waarheid - Mark Pertuit - Themadag 2012 - Stichting TPZ

Leven in waarheid – Mark Pertuit – Themadag 2012

Over de centrale rol van waarheid bij genezing van de ziel 

In een leugen geloven kan ons helpen om de pijn in ons hart niet onder ogen te hoeven zien. We zeggen: ‘Ik heb gelukkig een goede jeugd gehad’ of: ‘Ik ben nooit boos.’ Leugens in ons leven kunnen ook gedachten zijn zoals ik ben niet de moeite waard, ik ben dom, onaantrekkelijk, onbekwaam en God is niet in mij geïnteresseerd.

Er is alleen genezing van onze wonden in onze ziel voor zover we in het licht van Christus wandelen. Genezing van onze ziel gebeurt in de ontmoeting met de levende God, die liefde én waarheid is. Het is belangrijk dat we de waarheid erkennen en spreken, en op basis van de waarheid handelen.

Als we de waarheid niet erkennen, raken we verward en zijn we overgeleverd aan de chaos in ons denken, in onze gevoelens en omstandigheden. Leugens ontwrichten ons leven en plaatsen ons buiten de werkelijkheid.

De waarheid over ons persoonlijk leven is verbonden met het grote raamwerk van de werkelijkheid, de objectieve waarheid over God en de wereld. Als we ons persoonlijke levensverhaal in waarheid onder ogen zien, vluchten we niet langer in hoe we iets graag zouden zien of hoe anderen het zien, maar vertellen we het echte verhaal over onszelf. Door ons vast te houden aan de waarheid groeien we.

Hoewel in waarheid leven soms pijnlijk is, is dit altijd het pad van het licht, van overvloedige genade en groei in heelheid. De vier lezingen op deze themadag monden steeds uit in een gebed rond genezing van ons intellect, onze wil en onze emoties.

Mark Pertuit zal deze thema’s behandelen:

Lezing 1 Leven aan de kant van de waarheid
Lezing 2 De waarheid over God en over jou
Lezing 3 De waarheid over jou, deel 2
Lezing 4 De waarheid ontvangen

Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches