Intimiteit met God - Lin Button - Themadag 2015 - Stichting TPZ

Intimiteit met God – Lin Button – Themadag 2015

Jezus zegt dat hij zich met ons wil verbinden. Maar hoe komt het dat we dit zo moeilijk ervaren? Hoe komt het dat we het gemakkelijker vinden om te werken voor de Heer dan om te genieten van zijn nabijheid? Hoe ontwikkel je je relatie met God?

Onbewust spelen onze angst voor afwijzing en het gevoel dat we niet goed genoeg voor hem zijn een grote rol. Het is ook moeilijk als onze gevoelswereld is verarmd doordat we onvoldoende veiligheid in ons leven hebben ervaren.

Een diepe eenzaamheid kan ons hart beheersen. Wie weinig positieve woorden en bevestiging heeft ontvangen zal het moeilijk vinden om vertrouwelijk met God om te gaan, terwijl dat juist is wat hij verlangt. We mogen Gods stem leren verstaan en zijn woorden van bevestiging ontvangen. Zo word je wie je bent en leer je leven vanuit een diepe vrede.

Deze vier lezingen bouwen op elkaar voort en vormen een eenheid:

Lezing 1   Je beeld van God
Lezing 2  De stem van de Vader
Lezing 3  Genezing van je wil
Lezing 4  Het geschenk van hoop

De vijfde lezing is een opname van de preek die Lin Button op zondag tijdens de dienst gaf.

Opname Inhoud

Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches