Het Immanuëlproces - Juliana Wilhelm - Studiedag voor Therapeuten 2015 - Stichting TPZ

Het Immanuëlproces – Juliana Wilhelm – Studiedag voor Therapeuten 2015

Als cliënten hun geloofsleven willen inbrengen in het therapeutisch proces, is het eenvoudig om over God te praten – het is een veel grotere uitdaging om de cliënt te helpen zelf met God te praten.

Juliana Wilhelm gaat in op de praktische en ethische aspecten van de Immanuël-aanpak bij emotionele genezing, zoals die is ontwikkeld door Karl Lehman. Aangezien we anderen alleen zover kunnen helpen als we zelf zijn, zul je bij deze lezingen zowel met je hoofd als met je hart leren. We doen veel oefeningen waarin je de Immanuël-aanpak persoonlijk ervaart.

Thema’s die aan de orde komen zijn

  • de ethiek van ‘genezend gebed’ in de therapeutische setting
  • afstemming op en verbondenheid met God
  • veiligheid, liefde en verbondenheid als vertrekpunt
  • het groeiend vermogen van de cliënt/pastorant in zijn/haar relatie met God
  • strategieën voor het omgaan met pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden
  • 
hoe hersenonderzoek en de positieve psychologie deze aanpak ondersteunen
Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches