Financieel verslag 2014 - Stichting TPZ

[cs_content][cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]Boekjaar 2014 hebben we financieel afgesloten met een klein positief resultaat van € 624,00.

Conferenties en themadagen
De deelnemers aan de vier bijeenkomsten (twee tweedaagse conferenties in Utrecht, en een tour in Zoetermeer en Zwolle) zorgden voor een totaal bedrag aan inkomsten van € 35.301,00.
De kosten voor deze activiteiten bedroegen € 34.667,00. Het resultaat was € 634,00 positief.

Overige inkomsten en uitgaven
De inkomsten uit de overige bronnen bedroegen € 13.615,00 (waarvan € 3.700,00 aan giften).
De overige uitgaven bedroegen € 13.625,00.

Gevolgtrekking
Financieel gezien was 2014 een gezond jaar. De opbrengsten en kosten waren in balans.
Per 31 december 2014 heeft stichting TPZ een positief saldo van € 10.652,00.

Bilthoven
N. B. Kalma, penningmeester[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches