Ik wil meer van God ontvangen - Stichting TPZ

Wat kan Stichting TPZ voor jou betekenen?

Stichting TPZ is er voor mensen die...

Heb ik innerlijke genezing nodig?

Blokkades in onze ziel zijn als stenen in een rivier die de stroom verstoren. Innerlijke genezing is als het verwijderen van de stenen, zodat het water sneller kan gaan stromen. Het is ook als de rommel in de kelder van je ziel. Het hoopt zich op, en je blijft er het liefst uit de buurt, maar het staat in de weg en al snel gaat stinken. Het is veel beter om het regelmatig op te ruimen.

Je hebt genezing van je ziel nodig als je bent beschadigd door andere mensen, of door ervaringen of gebeurtenissen die je niet zelf in de hand had.

Doe de Quick Scan om te ontdekken of wij een oplossing hebben voor de situaties waar jij tegenaan loopt in jouw leven. Op basis van jouw antwoorden zul je weten of het gedachtegoed van Stichting TPZ jou iets biedt.

'De lezingen hebben zoveel inzicht en vaak ook herkenning gegeven in bepaalde delen van mijn eigen beschadigingen.'

Wat kunnen we jou bieden?

Beluister lezingen

Beluister de beste opnames van meer dan 20 jaar TPZ-conferenties nu allemaal online

Lees boeken

Verdiep je kennis over innerlijke genezing met boeken die in het Nederlands zijn vertaald

Bezoek een conferentie

Geniet van de veiligheid, ervaar Gods aanraking en ontvang zijn waarheid over jou

Beluister lezingen van Stichting TPZ

Stichting TPZ organiseert al meer dan 20 jaar conferenties over innerlijke genezing. We hebben bijna alle conferenties op video of MP3 opgenomen. Deze lezingen stellen we gratis beschikbaar via de website.

Ben je nieuw? Dan raden we deze lezing aan:

Basisprincipes van innerlijke genezing

Door Lin Button –  Deze serie lezingen vormt een introductie op de belangrijkste aspecten van innerlijke genezing, het gedachtegoed waar stichting TPZ voor staat. Dit is een heel goed startpunt, vooral als je overweegt om naar een TPZ-conferentie te komen. 

Spreker: Lin Button

Lees boeken over innerlijke genezing

Over innerlijke genezing en het gedachtegoed van Leanne Payne zijn veel boeken beschikbaar.
Tienduizenden mensen hebben dankzij deze boeken antwoord gevonden op diepe identiteits- en geloofsvragen.

Als je meer wilt leren over innerlijke genezing vormen de volgende boeken een goede start:

Herstel van identiteit

door Leanne Payne

Dit boek gaat in op:

  • zelfhaat, schaamte en zelfaanvaarding
  • hoe de persoonlijkheid beschadigd is door zonden en wonden
  • vergeving vragen en anderen vergeven
  • de gevolgen van afwijzing en gebrek aan hechting
  • de essentiële rol en betekenis van gezonde bevestiging
  • Gods genezende woorden leren ontvangen door luisterend bidden
  • Hoe Gods tegenwoordigheid herinneringen en pijnlijke emoties geneest
  • Louterend lijden
  • Goede en verkeerde manieren van geestelijke oorlogvoering
  • Herstel van de christelijke hoop

Op weg naar heelheid in Christus

Een reisgids voor 40 dagen
Door Signa Bodishbaugh

De bijbelse principes over leven in Gods Tegenwoordigheid worden toegepast op je dagelijks leven. Je werkt in 40 dagen (of meer) zes basisgebieden van je leven door aan de hand van geestelijke principes en opdrachten. Met veel voorbeelden, gebeden, tips en verwerking.

Dit boek heeft al heel veel mensen geholpen een flinke groeispurt te maken in hun wandel met Jezus.

Innerlijke genezing voor jezelf en anderen

Door Rita Bennett

Dit basisboek vertelt met behulp van casussen hoe Jezus de innerlijke wonden wil genezen die we allemaal in ons leven hebben opgelopen. Deze wonden in onze ziel staan onze vreugde, vrede en groei in de weg. Als we onze pijnlijke herinneringen en emoties bij Jezus leren brengen komt er herstel. Het boek geeft hoop en inspireert om deze manier van bidden te leren gebruiken.

Ervaringen van deelnemers

Na elke TPZ-conferentie ontvangen we inspirerende getuigenissen van mensen die door God zijn aangeraakt. We delen deze graag met je, zodat je een indruk krijgt van wat er op onze conferenties gebeurt.

'Tijdens deze conferentie ben ik tot in het hart geraakt en heeft God me antwoord gegeven op gebeden. Een weg is opengebroken, met het gezicht op Jezus gericht, verwarmd door zijn liefde en geborgenheid in zijn aanwezigheid!'
Anoniem
Bezoeker TPZ Conferentie
'De conferentie was boven verwachting - een ware openbaring van kennis, wijsheid en Gods overweldigende liefde en genade. Ik was hier voor de eerste keer. Door (….) ben ik al heel lang op zoek naar waar mijn probleem vandaan komt. Ook heb ik al de nodige therapieën gevolgd. Maar op deze conferentie werd de kern van mijn probleem duidelijk, ook voor mijzelf door de herkenbaarheid uit de lezingen.'
Anoniem
Bezoeker TPZ Conferentie

Veelgestelde vragen

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
Vanaf het prilste begin van ons leven verzamelen we een scala aan ervaringen, indrukken, innerlijke conclusies en overtuigingen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord, verkleurd en vertekend. Zo kan je zelfbeeld voortdurend tegen je zeggen: Ik ben zwak, waardeloos, machteloos, alleen – kortom: ik ben niet ok. Je wereldbeeld kan zeggen dat niemand in je geïnteresseerd is en dat niemand te vertrouwen is, en dat je jezelf moet voordoen als sterk en onaantastbaar. Je Godsbeeld kan je vertellen dat God alleen van je houdt als jij je goed gedraagt, of dat anderen bij Hem altijd voor gaan, of dat Hij als een strenge politieman of een machteloze Boeddha is. Deze beelden geven ons angst en stress en maken ons innerlijk ziek en zwak.
Zelfs als we in ons denken al deze thema’s goed op een rijtje hebben, kan ons hart iets heel anders zeggen. Dan ervaren we een kloof tussen ons hoofd en ons hart. En het hart wint altijd, want deze beelden zijn sterker en indringender dan onze ratio.
Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden (op Zijn tijd en op Zijn wijze) uit ons hart naar boven te brengen. Dan komen ze vaak inclusief de herinneringen en emoties naar de oppervlakte. Vervolgens kunnen we ze samen met Jezus doorwerken. Hij geeft altijd genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. Dan leren we vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, wat Hij wil en wie we zelf zijn. Hij toont dat Hij altijd bij ons is (geweest) en roept ons op ons voortdurend met Hem te verbinden. Hij ontmaskert ons onechte ik met al zijn beschermings- en afweermechanismen en roept het ware ik tevoorschijn, zodat we meer worden zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt. Dit is groei in discipelschap.

Zie voor een uitgebreide definitie het document ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ Klik hier voor dit document

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.
Een TPZ-conferentie beslaat meestal twee of meer dagen. De lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we mensen altijd aan om de hele conferentie bij te wonen. Een conferentie wordt altijd afgesloten met een feestelijke avondmaalsviering en een persoonlijke zegen van alle deelnemers.

De conferenties zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

Sommige deelnemers ervaren een TPZ-conferentie als een geestelijke snelkookpan, anderen meer als een korte, intensieve pelgrimage of retraite. Weer anderen komen voor hun spirituele 15.000 km onderhoudsbeurt of een luxe wellness-arrangement voor hun ziel. Nog weer anderen ervaren een conferentie als kostbare training voor hun professionele vaardigheden. Vaak lopen deze dingen allemaal dwars door elkaar heen. Eén ding is duidelijk: het is waardevol om een paar dagen de tijd te nemen om de drukte en de stemmen van de wereld even te ontvluchten, tot rust te komen, in Gods Tegenwoordigheid te zijn, Hem te aanbidden en zijn bevestigende en genezende woorden te ontvangen. De vraag is: wat heeft een TPZ-conferentie jou te bieden, op dit punt in jouw pelgrimsreis?

TPZ is niet verbonden aan een kerkelijke richting of stroming. Onze teamleden komen uit allerlei verschillende kerken. Ook de deelnemers aan onze activiteiten komen uit alle windhoeken en kerkelijke stromingen.
We zien op de TPZ-conferenties dat in Gods Tegenwoordigheid kerkmuren al snel wegvallen. We worden verbonden met Jezus en met elkaar. Dat is wat de conferenties sfeervol en veilig maakt. Door deze veiligheid durven deelnemers zich te openen en kunnen ze vaak veel van God ontvangen.

Dat is een heel praktische vraag. Als jij graag naar een TPZ-activiteit wilt komen, maar niet de nodige financiële middelen hebt, kun je verschillende dingen doen. In het artikel Geld inzamelen – hoe krijg ik het geld voor de conferentie bij elkaar? lees je een aantal tips. Je vindt het artikel hier.

TPZ-Conferentie & Trainingsdag

Sprekers: 
Juliana Wilhelm en Matthew Hooper

Trainingsdag op 1 april
Conferentie op 3 en 4 april

Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches