Ik wil nieuwe inspiratie opdoen - Stichting TPZ

Inspiratie en verdieping voor predikanten en leiders

Stichting TPZ ondersteunt predikanten, leiders en andere professionals bij...

Het gedachtegoed van Leanne Payne

Als predikant of leider komt er veel op je af. Je moet zicht houden op alles wat er speelt, zowel in je eigen gemeente of organisatie, als in de kerk en samenleving landelijk en zelfs wereldwijd. Bovendien hangt je professionele inzet honderd procent samen met je persoonlijke geloof en ontwikkeling.  

Welke bronnen schakel je hiervoor in? Waar vind je een plek waar je zelf kunt bijtanken? Waar vind je ruimte voor persoonlijk gebed en bemoediging bij je teleurstellingen en uitdagingen? Hoe zorg je dat je je verder ontwikkelt? Waar vind je de verwerking van het mens- wereld en godsbeeld op een manier die uitdaagt, verrijkt en verwondert? 

Daar wil TPZ je graag bij helpen. In de eerste plaats door alle materialen op deze site, maar ook door de conferenties, de nieuwe TPZ-Academy, intervisie en supervisie. Je kunt zelfs samen met ons een activiteit rond innerlijke genezing organiseren in je eigen kerk of gemeente.

Neem contact met ons op als je ideeën hebt!

“Wat zou het mooi zijn als de kerk meer en meer een plek wordt waar mensen naartoe komen om genezing te ontvangen – geestelijk, lichamelijk én psychisch.”

 – Martin Tensen, voorzitter Stichting TPZ

Theologisch onderbouwd

Lees een onderzoek over de bijbelse onderbouwing van innerlijke genezing in de thesis ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ door Martin Tensen.

Wat kunnen we jou bieden?

Beluister lezingen

Beluister de beste opnames van meer dan 20 jaar TPZ-conferenties nu allemaal online

Lees boeken

Verdiep je kennis over innerlijke genezing met in het Nederlands vertaalde boeken

Bezoek een conferentie

Kom naar de volgende TPZ-conferentie en ervaar wat innerlijke genezing betekent

Beluister lezingen van Stichting TPZ

Stichting TPZ organiseert al meer dan 20 jaar conferenties over innerlijke genezing. We hebben bijna alle conferenties op video of MP3 opgenomen. Deze lezingen stellen we gratis beschikbaar via de website.

Ben je nieuw? Dan raden we deze lezingen aan:

PCM 2008

met Leanne Payne en haar team – Beleef de bijzondere manier waarop Leanne Payne haar vijfdaagse conferenties vorm gaf en zware thema’s dichtbij bracht. Haar visie op Gods heiligheid, haar profetische boodschap, haar mens- en wereldbeeld zijn inspirerend  en verheffend.

Spreker: Leanne Payne

Lees boeken over innerlijke genezing

Over innerlijke genezing en het gedachtegoed van Leanne Payne zijn veel boeken vertaald.
Tienduizenden mensen hebben dankzij deze boeken antwoord gevonden op diepe identiteits- en geloofsvragen.

Als je meer wilt leren over innerlijke genezing vormen de volgende boeken een goede start:

Op weg naar heelheid in Christus

Een reisgids voor 40 dagen
Door Signa Bodishbaugh

Op weg naar heelheid in Christus is een uniek boek. Het combineert bijbelse principes over leven in Gods Tegenwoordigheid met de persoonlijke ervaringen van iemand die weet hoe we genezing in onze ziel kunnen ontvangen.

Naast het gehele oeuvre van Leanne Payne is dit boek de logische volgende stap: alle basisprincipes die Leanne in haar boeken onderwijst maakt Signa Bodishbaugh toegankelijk voor persoonlijke verwerking.

Gods Tegenwoordigheid geneest

Door Leanne Payne

Dit boek geeft een uitgebreid theoretisch kader van het christelijk wereld- en mensbeeld, zoals Leanne Payne dat hanteert in haar bediening. Op een poëtische manier brengt ze zware thema’s dichtbij. Deze aanpak werkt zeer inspirerend en verheffend. 
Leanne toont mede door het gebruik van talrijke bronnen waar en hoe onze huidige visie op en ervaring van het leven met God is verarmd en ook hoe dit weer binnen handbereik komt. Het diepste verlangen van de christen krijgt niet alleen woorden – het wordt ook vorm in een moderne visie op discipelschap.

U riep en ik antwoordde

Autobiografie
Door Leanne Payne

Dit verbazingwekkende verhaal vertelt niet alleen hoe de bediening van haar organisatie Pastoral Care Ministries zich ontwikkelde, maar ook de persoonlijke strijd van Leanne Payne om te komen tot innerlijke genezing en heelheid in Christus.  Dwars door diepe dalen, onmogelijke situaties en persoonlijke onmacht bracht God haar tot de plaats waarin ze herstel ervoer en een nieuwe roeping. In moeilijke omstandigheden leerde ze Gods stem te verstaan en met hem samen te werken. Hierdoor kon God haar leven bijzonder gebruiken om talloze mensen te genezen naar lichaam, ziel en geest. Persoonlijk, boeiend, warm en indrukwekkend.

TPZ-Conferentie & Trainingsdag

Sprekers: 
Juliana Wilhelm en Matthew Hooper

Trainingsdag op 1 april
Conferentie op 3 en 4 april

Veelgestelde vragen

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
Vanaf het prilste begin van ons leven verzamelen we een scala aan ervaringen, indrukken, innerlijke conclusies en overtuigingen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord, verkleurd en vertekend. Zo kan je zelfbeeld voortdurend tegen je zeggen: Ik ben zwak, waardeloos, machteloos, alleen – kortom: ik ben niet ok. Je wereldbeeld kan zeggen dat niemand in je geïnteresseerd is en dat niemand te vertrouwen is, en dat je jezelf moet voordoen als sterk en onaantastbaar. Je Godsbeeld kan je vertellen dat God alleen van je houdt als jij je goed gedraagt, of dat anderen bij Hem altijd voor gaan, of dat Hij als een strenge politieman of een machteloze Boeddha is. Deze beelden geven ons angst en stress en maken ons innerlijk ziek en zwak.
Zelfs als we in ons denken al deze thema’s goed op een rijtje hebben, kan ons hart iets heel anders zeggen. Dan ervaren we een kloof tussen ons hoofd en ons hart. En het hart wint altijd, want deze beelden zijn sterker en indringender dan onze ratio.
Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden (op Zijn tijd en op Zijn wijze) uit ons hart naar boven te brengen. Dan komen ze vaak inclusief de herinneringen en emoties naar de oppervlakte. Vervolgens kunnen we ze samen met Jezus doorwerken. Hij geeft altijd genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. Dan leren we vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, wat Hij wil en wie we zelf zijn. Hij toont dat Hij altijd bij ons is (geweest) en roept ons op ons voortdurend met Hem te verbinden. Hij ontmaskert ons onechte ik met al zijn beschermings- en afweermechanismen en roept het ware ik tevoorschijn, zodat we meer worden zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt. Dit is groei in discipelschap.

Zie voor een uitgebreide definitie het document ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ Klik hier voor dit document

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.
Een TPZ-conferentie beslaat meestal twee of meer dagen. De lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we mensen altijd aan om de hele conferentie bij te wonen. Een conferentie wordt altijd afgesloten met een feestelijke avondmaalsviering en een persoonlijke zegen van alle deelnemers.

De conferenties zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

Sommige deelnemers ervaren een TPZ-conferentie als een geestelijke snelkookpan, anderen meer als een korte, intensieve pelgrimage of retraite. Weer anderen komen voor hun spirituele 15.000 km onderhoudsbeurt of een luxe wellness-arrangement voor hun ziel. Nog weer anderen ervaren een conferentie als kostbare training voor hun professionele vaardigheden. Vaak lopen deze dingen allemaal dwars door elkaar heen. Eén ding is duidelijk: het is waardevol om een paar dagen de tijd te nemen om de drukte en de stemmen van de wereld even te ontvluchten, tot rust te komen, in Gods Tegenwoordigheid te zijn, Hem te aanbidden en zijn bevestigende en genezende woorden te ontvangen. De vraag is: wat heeft een TPZ-conferentie jou te bieden, op dit punt in jouw pelgrimsreis?

TPZ is niet verbonden aan een kerkelijke richting of stroming. Onze teamleden komen uit allerlei verschillende kerken. Ook de deelnemers aan onze activiteiten komen uit alle windhoeken en kerkelijke stromingen.
We zien op de TPZ-conferenties dat in Gods Tegenwoordigheid kerkmuren al snel wegvallen. We worden verbonden met Jezus en met elkaar. Dat is wat de conferenties sfeervol en veilig maakt. Door deze veiligheid durven deelnemers zich te openen en kunnen ze vaak veel van God ontvangen.

Dat is een heel praktische vraag. Als jij graag naar een TPZ-activiteit wilt komen, maar niet de nodige financiële middelen hebt, kun je verschillende dingen doen. In het artikel Geld inzamelen – hoe krijg ik het geld voor de conferentie bij elkaar? lees je een aantal tips. Je vindt het artikel hier.

'Er is binnenin mij een plaats waar Jezus woont.
Dit is mijn echte ik,
het centrum van waaruit ik
naar God kan luisteren
en Hem in gehoorzaamheid
als mijn Heer kan antwoorden.'

- Leanne Payne

'Er is binnenin mij een plaats waar Jezus woont.
Dit is mijn echte ik, het centrum van waaruit ik naar God kan luisteren en Hem in gehoorzaamheid als mijn Heer kan antwoorden.'

- Leanne Payne

Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches