TPZ-Conferentie - Stichting TPZ

TPZ-Conferentie

op 22 en 23 november 2019

met Valerie McIntyre en Keith Hartsell

‘Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft.’

Jesaja 44:24

In en door alles God zoeken, ontdekken en vinden?

Hoe ziet dat eruit?

Natuurlijk wil je dat, maar het is soms heel ingewikkeld.

Hoe komt dat? 

Hoe vind je Hem elke keer weer,
in elke nieuwe situatie,
in alle aspecten van je leven?

Het is gelukkig ook andersom: God is op zoek naar jou.
Want Hij is je maker en bevrijder.
Dat roept weer nieuwe vragen op.

Hoe dan? Waar zie/merk/ervaar ik dat in?

Alles heeft uiteindelijk te maken met wie God is
en wat Hij zegt, belooft en doet.

Wie is Hij echt? Waarom twijfelen we daar zo vaak aan?
Hoe kan jouw beeld van Hem realistisch worden?
Hoe kun je naar Hem toe groeien? Hoe wordt Hij jouw bevrijder?
Hoe ontvang je zijn woorden, zijn herstel, zijn liefde en zorg?

Kortom: hoe ervaar je de intimiteit met God die Hij zoekt?

Tijdens deze conferentie ontdek je...

Dat Jezus altijd bij je is geweest
De lezingen, gebedsmomenten en creatieve verwerking helpen je om Gods licht dieper in je hart te laten doordringen. Je leert op een nieuwe manier naar je levensverhaal te kijken. Het meest bijzondere is dat je meer gaat zien hoe Jezus er altijd is geweest.

Er is ruimte voor de pijn die daarbij boven kan komen. Samen met Jezus werk je dit door, je ervaart vergeving en ontvangt zijn genezende woorden, beelden en/of aanraking. Zo wordt je hart vernieuwd en groeit je ware identiteit in hem.

Ondanks alle andere boodschappen die je hebt gehoord, ontdek je wat het betekent dat je een geliefde zoon of dochter van de Vader bent, een man of vrouw, een leerling van de Meester, zijn geliefde. Je ontdekt het verschil tussen dit alleen weten met je hoofd, en het werkelijk ervaren met je hart. We gaan deze thema’s daarom bespreken en ook in de gebedsmomenten persoonlijk ontvangen.

Dat er een hoog doel is
Als de Heer ons hart aanraakt, gaat zijn doel verder dan het genezen van een bepaalde herinnering, angst of blokkade. Hij wil onze totale persoonlijkheid transformeren, zodat Gods licht steeds helderder door ons heen kan werken en we overvloeien van zijn tegenwoordigheid, vrede, vreugde en liefde. Met andere woorden, Gods doel is transformatie naar het beeld van Christus.

Thema's van deze conferentie

 • Hoe we God ontmoeten in onze diepste verlangens
 • De betekenis van groei, genezing en transformatie
 • Het zuivere voorstellingsvermogen
 • Omgaan met verstoorde verlangens
 • De centrale plaats van het werk van Jezus: het kruis, zijn dood en opstanding
 • Hechtingsstoornissen en scheidingsangst
 • Herstel van beschadigd vertrouwen
 • Omgaan met pijn en lijden
 • God ontdekken in onze angsten
 • De zonde van ondankbaarheid en de kracht van eucharisteo

Over de sprekers

Valerie McIntyre is voorganger en geestelijk begeleider en is onderdeel van het team van Equipped to Heal (E2H). Ze is sinds de jaren ’90 betrokken bij de bediening van innerlijke genezing, waarvan 13 jaar met Leanne Payne en Pastoral Care Ministries

In haar gemeente (Church of the Resurrection in Wheaton, VS) leidt zij het pastoraat en Transformation Intensive, een 9-maanden programma gebaseerd op de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Haar passie is leiders helpen hun innerlijk gebedsleven te ontwikkelen als basis voor een evenwichtige en vruchtbare bediening. Ze is adjunct professor van religie en filosofie aan het College of Dupage. Ze schreef Schapen in wolfskleren.

Keith Hartsell is de leider van Equiped to Heal Ministries (E2H) in Chicago. E2H helpt kerken innerlijke genezing te faciliteren door conferenties en trainingen voor leiders. Keith is rector van de Redeemer Anglican Parish, een samenwerkingsverband van 6 kerken in Noord-Chicago. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen.

Voor wie is deze conferentie?

De conferentie is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

8 redenen waarom je deze TPZ-Conferentie niet mag missen:

 • Ervaar het TPZ-gedachtegoed in een nieuw jasje met nieuwe boeiende sprekers
 • Trek je terug van alle ruis (de drukte en routine) om te investeren in je ziel
 • Ervaar hoe goed zo’n retraite is - samen met anderen op dezelfde zoektocht
 • Groei in discipelschap door oude blokkades aan te (durven) pakken
 • Ontdek hoe Gods Geest in jou werkt en je wil/zal aanraken
 • Leer rechtop te staan en meer te zijn zoals je bent bedoeld: Gods geliefde zoon/dochter
 • Laat oude beelden van jezelf en God transformeren waardoor er rust en ruimte komt
 • Ontdek de kracht van aanbidding en het samen vieren van Gods goedheid

En verder: omdat er maar twee TPZ-Conferenties per jaar zijn, omdat je er nu tijd voor kunt maken en je spijt krijgt als je dat niet doet. TPZ-Conferenties zijn uniek in Nederland en België!

Ervaringen van deelnemers

'Tijdens deze conferentie ben ik tot in het hart geraakt en heeft God me antwoord gegeven op gebeden. Een weg is opengebroken, met het gezicht op Jezus gericht, verwarmd door zijn liefde en geborgenheid in zijn aanwezigheid!'

'De conferentie was boven verwachting - een ware openbaring van kennis, wijsheid en Gods overweldigende liefde en genade. Ik was hier voor de eerste keer. Door (….) ben ik al heel lang op zoek naar waar mijn probleem vandaan komt. Ook heb ik al de nodige therapieën gevolgd. Maar op deze conferentie werd de kern van mijn probleem duidelijk, ook voor mijzelf door de herkenbaarheid uit de lezingen.'

Programma 22 en 23 november in Nijkerk

God ontdekken in alle dingen wordt uitgewerkt in drie richtingen:

1. Gods liefde en aanwezigheid ontdekken in ons levensverhaal in heden en verleden door dankbaarheid.

2. God ontdekken in onze diepste verlangens, die vaak bedekt liggen onder ongeordende verlangens.

3. God ontdekken in onze pijnlijke emoties, Hem daar ontmoeten en zijn aanwezigheid proeven – vooral de pijn en woede veroorzaakt door gemis van hechting aan moeder. Daarnaast onze levenslange strijd tegen angst, die onderdeel vormt van mens-zijn. Nadruk ligt hierbij op hoe Jezus ons begrijpt en wij met Hem worden verenigd.

Valerie legt uit hoe de Heilige Geest ons helpt naar ons leven te kijken, inclusief de moeilijkste dingen, en hoe Hij ons laat zien dat God er was, ons zag, ons liefhad en leed met ons, ja ook boos is om het onrecht. We vragen de Heilige Geest ons Gods zorg te tonen.

We vragen Hem ook ons bij onze diepste verlangens te brengen die vaak samenhangen met liefde geven en ontvangen, ergens bij horen, betekenis in ons werk vinden en intimiteit met God ervaren. Aan de hand van Exodus 16 ontdekken we waarom Hagar God noemt ‘De God die mij ziet.’

Een uitleg hoe het voorstellingsvermogen werkt, met eenvoudige tools om te leren hoe je vervuiling ervan reinigt, hoe ‘de woestijn wordt geïrrigeerd’ door verhalen, mythes, kunst en literatuur. Valerie leidt een aantal gebedsoefeningen. De kerntekst is Filippenzen 4:18.

Keith legt uit wat symbolische verwarring betekent. Hij gaat in op het wezen van beelden en objecten (zoals fetisjen) en hoe inzicht erin aangeeft waar we genezing nodig hebben.

Hoe hedendaags inzicht helpt bij het begrijpen van het proces van hechting (de band tussen moeder en kind) en sensitiviteit (synchronisatie van de gevoelens tussen moeder en kind). De lezing begint met een gebedstijd aan de hand van de band tussen Jezus en zijn moeder. Afhankelijk van hoe de Heilige Geest leidt kunnen verschillende hoofdthema’s aan de orde komen zoals verlies en rouw en ons verlangen naar intimiteit met God. Valerie sluit af met hoe eenheid met Christus ‘werkt’. Kerntekst is Handelingen 17:27-28.

Programma vrijdag 22 november

09.00 uur Inschrijving en koffie/thee

09.30 uur Aanbidding en lezing 1: God ontdekken in ons levensverhaal

10.45 uur Pauze

11.15 uur Lezing 2: God ontdekken in onze diepste verlangens

12.30 uur Lunch

13.30 uur Lezing 3: Transformatie van het voorstellingsvermogen (deel 1)

14.30 uur Pauze 

15.00 uur Lezing 4: Transformatie van het voorstellingsvermogen (deel 2)


16.15 uur Pauze

16.45 uur Lezing 5: Transformatie van ongeordende verlangens (deel 1)

18.00 uur Warme maaltijd

19.15 uur Aanbidding en lezing 6: Transformatie van ongeordende verlangens (deel 2)

21.00 uur Einde

09.00 uur Koffie/thee

09.30 uur Aanbidding en lezing 7: Hechting en sensitiviteit: Hoe God geschaad vertrouwen herstelt (deel 1)

10.45 uur Pauze                  

11.15 uur Lezing 8: Hechting en sensitiviteit: Hoe God geschaad vertrouwen herstelt (deel 2)

12.30 uur Lunch

13.30 uur Lezing 9: De zonde van ondankbaarheid en de kracht van eucharisteo (deel 1)

14.30 uur Pauze                       

15.00 uur Lezing 10: De zonde van ondankbaarheid en de kracht van eucharisteo (deel 2)

16.00 uur Pauze

16.30 uur Avondmaalsdienst

17.30 uur Einde 

De aanbidding wordt geleid door Jan Willem & Gerdien van Delft
en Bernard Schomaker

'De lezingen hebben zoveel inzicht en vaak ook herkenning gegeven in bepaalde delen van mijn eigen beschadigingen.'

Praktische informatie

Locatie

De conferentie wordt gehouden in De Ark in Nijkerk.

Het adres:
Willem Alexanderplein 14
3862 CE Nijkerk (naast het NS-station)

Er is bij de kerk voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Inloop elke dag vanaf 09.00 uur
Afsluiting vrijdag om 21.00 uur en zaterdag om 17.30 uur

Kosten van deelname

Voor toegang tot de gehele conferentie:
 • Standaard ticket: € 99,00
 • Studenten en uitkeringsgerechtigden: € 65,00

Bij deze prijs is inbegrepen:

 • 10 x koffie/thee
 • 1 x een warme maaltijd (Chinees buffet)

Voor toegang tot één dag van de conferentie
Alleen vrijdag:

 • Standaard ticket: € 65,00
 • Studenten en uitkeringsgerechtigden: € 40,00

Alleen zaterdag:

 • Standaard ticket: € 45,00
 • Studenten en uitkeringsgerechtigden: € 25,00

De lunch en overnachting regelen deelnemers zelf.
Er is geen baby- of kinderoppas.
Kinderen kunnen niet meegenomen worden.

Wat kun je verwachten?

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.

De conferentie is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

De 10 lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we je aan de hele conferentie bij te wonen.
Alle lezingen worden op het podium vertaald naar het Nederlands en opgenomen op mp3.

 

Aanmelding en annuleren

In geval van annulering vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk.
Eventueel betaalde conferentiekosten worden bij vooraf annuleren teruggestort. Voor vragen kun je terecht bij info@tpz.nu.

Reserveer hier je kaartje

We raden je aan als voorbereiding op de conferentie een of meer van de volgende boeken te lezen:

Herstel van identiteit

door genezend gebed
door Leanne Payne

Op weg naar heelheid in Christus

Een reisgids voor 40 dagen
door Signa Bodishbaugh

Open jezelf voor God

Lectio divina en leven als gebed
David G. Benner

Veelgestelde vragen

Innerlijke genezing is transformatie van de beelden in ons hart.
Vanaf het prilste begin van ons leven verzamelen we een scala aan ervaringen, indrukken, innerlijke conclusies en overtuigingen die het fundament vormen onder ons zelfbeeld, ons wereldbeeld en ons Godsbeeld. Deze beelden zijn onze ‘waarheid’ geworden over hoe we onszelf, de ander en God zien. Vaak zijn deze beelden door tekortkomingen, zonden en wonden verstoord, verkleurd en vertekend. Zo kan je zelfbeeld voortdurend tegen je zeggen: Ik ben zwak, waardeloos, machteloos, alleen – kortom: ik ben niet ok. Je wereldbeeld kan zeggen dat niemand in je geïnteresseerd is en dat niemand te vertrouwen is, en dat je jezelf moet voordoen als sterk en onaantastbaar. Je Godsbeeld kan je vertellen dat God alleen van je houdt als jij je goed gedraagt, of dat anderen bij Hem altijd voor gaan, of dat Hij als een strenge politieman of een machteloze Boeddha is. Deze beelden geven ons angst en stress en maken ons innerlijk ziek en zwak.
Zelfs als we in ons denken al deze thema’s goed op een rijtje hebben, kan ons hart iets heel anders zeggen. Dan ervaren we een kloof tussen ons hoofd en ons hart. En het hart wint altijd, want deze beelden zijn sterker en indringender dan onze ratio.
Bij innerlijke genezing vragen we de Heilige Geest om deze verstoorde beelden (op Zijn tijd en op Zijn wijze) uit ons hart naar boven te brengen. Dan komen ze vaak inclusief de herinneringen en emoties naar de oppervlakte. Vervolgens kunnen we ze samen met Jezus doorwerken. Hij geeft altijd genezende woorden van waarheid die diepe twijfels en leugens vervangen. Dan leren we vergeven, vergeving vragen en onszelf aanvaarden. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, wat Hij wil en wie we zelf zijn. Hij toont dat Hij altijd bij ons is (geweest) en roept ons op ons voortdurend met Hem te verbinden. Hij ontmaskert ons onechte ik met al zijn beschermings- en afweermechanismen en roept het ware ik tevoorschijn, zodat we meer worden zoals we zijn bedoeld. Dit is wat Romeinen 12:2 de vernieuwing van ons denken noemt. Dit is groei in discipelschap.

Zie voor een uitgebreide definitie het document ‘Innerlijke genezing: op welke leest geschoeid?’ Klik hier voor dit document

De conferentie bestaat uit een intensief programma van aanbidding, lezingen en genezend gebed. De lezingen lopen steeds over in een gebedsmoment waarin de behandelde stof wordt verwerkt.
Een TPZ-conferentie beslaat meestal twee of meer dagen. De lezingen bouwen op elkaar voort. Daarom raden we mensen altijd aan om de hele conferentie bij te wonen. Een conferentie wordt altijd afgesloten met een feestelijke avondmaalsviering en een persoonlijke zegen van alle deelnemers.

De conferenties zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar vernieuwing en geestelijke en emotionele heelheid voor zichzelf. Hulpverleners, predikanten/pastores en werkers uit de gezondheidszorg en het onderwijs zullen de principes in hun praktijk een plaats kunnen geven. Ook is de conferentie een goede training voor leden van pastorale teams.

Sommige deelnemers ervaren een TPZ-conferentie als een geestelijke snelkookpan, anderen meer als een korte, intensieve pelgrimage of retraite. Weer anderen komen voor hun spirituele 15.000 km onderhoudsbeurt of een luxe wellness-arrangement voor hun ziel. Nog weer anderen ervaren een conferentie als kostbare training voor hun professionele vaardigheden. Vaak lopen deze dingen allemaal dwars door elkaar heen. Eén ding is duidelijk: het is waardevol om een paar dagen de tijd te nemen om de drukte en de stemmen van de wereld even te ontvluchten, tot rust te komen, in Gods Tegenwoordigheid te zijn, Hem te aanbidden en zijn bevestigende en genezende woorden te ontvangen. De vraag is: wat heeft een TPZ-conferentie jou te bieden, op dit punt in jouw pelgrimsreis?

TPZ is niet verbonden aan een kerkelijke richting of stroming. Onze teamleden komen uit allerlei verschillende kerken. Ook de deelnemers aan onze activiteiten komen uit alle windhoeken en kerkelijke stromingen.
We zien op de TPZ-conferenties dat in Gods Tegenwoordigheid kerkmuren al snel wegvallen. We worden verbonden met Jezus en met elkaar. Dat is wat de conferenties sfeervol en veilig maakt. Door deze veiligheid durven deelnemers zich te openen en kunnen ze vaak veel van God ontvangen.

Dat is een heel praktische vraag. Als jij graag naar een TPZ-activiteit wilt komen, maar niet de nodige financiële middelen hebt, kun je verschillende dingen doen. In het artikel Geld inzamelen – hoe krijg ik het geld voor de conferentie bij elkaar? lees je een aantal tips. Je vindt het artikel hier.