Boeken over innerlijke genezing - Stichting TPZ

Lees boeken over innerlijke genezing

Het gebroken beeld

door Leanne Payne

Een boek vol hoop, geschreven niet alleen voor mensen die worstelen met hun seksuele identiteit, maar ook voor anderen, die een degelijke christelijke visie op seksualiteit willen ontwikkelen.
Een moderne mythe zegt dat je niets kunt veranderen aan je seksuele voorkeur: als je eenmaal homoseksueel bent, dan zal je dat altijd blijven.
Payne toont in dit boek het tegendeel aan. Vanuit haar jarenlange ervaring laat ze zien hoe mensen met homoseksuele gevoelens of andere problemen in hun seksuele identiteit genezing vinden en kunnen groeien naar een gezonde seksualiteit. In dit boek worden vele voorbeelden genoemd, hoe door de kracht van de Heilige Geest en genezend gebed mensen de weg kunnen terugvinden naar werkelijke seksuele vrijheid.
Dit boek gaat niet alleen over de genezing van homoseksualiteit. Want, zoals Payne zelf schrijft: ‘wanneer je schrijft over de genezing van de homoseksueel, dan heb je het over de genezing van ieder mens, waar dan ook’. Hoe divers problemen ook zijn, we worden allemaal op dezelfde manier genezen: door te leren luisteren naar God.

Crisis in mannelijkheid

door Leanne Payne

Veel mannen worstelen met zichzelf en zijn ontevreden. Ze schieten tekort als echtgenoot en als vader in het gezin. Ze hebben moeite met gezag en zijn diep in hun hart bang voor God. Wat is er met hen aan de hand? De rolmodellen van vroeger zijn verdwenen, met alle zekerheden van dien.
De gevolgen hiervan? De mannen weten niet goed raad met seksualiteit. Ze blijven onvolwassen, raken steeds passiever en zijn niet in staat zichzelf en hun gezin boven de sleur van alledag uit te tillen.
Dit is de problematiek die Leanne Payne aan de orde stelt. Diepgaand, zonder omwegen, met tal van illustraties uit haar eigen pastorale ervaring. Ze laat zien hoe mannen van nu hun identiteit kunnen terugvinden en daardoor veel gezonder in het leven kunnen staan. Een hoopvol boek, ook voor vrouwen, want het vrouwelijke en het mannelijke vullen elkaar aan.

U riep en ik antwoordde

door Leanne Payne

Drukte, verwarring en haast kenmerken vaak ons leven. Onze dagen zijn overvol. Wat in het kabaal vaak verloren gaat, is absoluut essentieel voor onze geestelijke gezondheid en volwassenheid – de stille, zachte stem van God.
God spreekt op verschillende manieren tot Zijn kinderen, maar net als de jonge Samuël herkennen we Zijn stem niet altijd.
Leanne Payne verkent de blokkades die ons tegenhouden om Gods genezende woord te horen. Vanuit haar jarenlange ervaring in de bediening van genezend gebed geeft zij praktische instructies over het opzetten van een gebedsmap. Ieder aspect van de map – het Woord, lofprijzing en dankzegging, voorbede, vergeving en toewijding – wordt uitvoerig besproken.

Gods Tegenwoordigheid geneest

door Leanne Payne

Dit boek geeft een uitgebreid theoretisch kader van het christelijk wereld- en mensbeeld, zoals Leanne Payne dat hanteert in haar bediening. Op een poëtische manier brengt ze zware thema’s dichtbij. Deze aanpak werkt zeer inspirerend en verheffend.  Leanne toont mede door het gebruik van talrijke bronnen waar en hoe onze huidige visie op en ervaring van het leven met God is verarmd en ook hoe dit weer binnen handbereik komt. Het diepste verlangen van de christen krijgt niet alleen woorden – het wordt ook vorm in een moderne visie op discipelschap. Thema’s die verder in dit boek worden behandeld zijn: – kleinheid en geestelijke kracht – een juist Godsbeeld – beelden en symbolen – het voorstellingsvermogen – introspectie – de betekenis van kruisdragen – valse goden afzweren

Herstel van identiteit

door Leanne Payne

Dit boek gaat in op:

  • zelfhaat, schaamte en zelfaanvaarding
  • hoe de persoonlijkheid beschadigd is door zonden en wonden
  • vergeving vragen en anderen vergeven
  • de gevolgen van afwijzing en gebrek aan hechting
  • de essentiële rol en betekenis van gezonde bevestiging
  • Gods genezende woorden leren ontvangen door luisterend bidden
  • Hoe Gods tegenwoordigheid herinneringen en pijnlijke emoties geneest
  • Louterend lijden
  • Goede en verkeerde manieren van geestelijke oorlogvoering
  • Herstel van de christelijke hoop

U riep en ik antwoordde

door Leanne Payne

Dit verbazingwekkende verhaal vertelt niet alleen hoe de bediening van haar organisatie Pastoral Care Ministries zich ontwikkelde, maar ook de persoonlijke strijd van Leanne Payne om te komen tot innerlijke genezing en heelheid in Christus. Op heel jonge leeftijd kwam ze alleen voor de opvoeding van haar dochter te staan. Dwars door diepe dalen, onmogelijke situaties en persoonlijke onmacht bracht God haar tot de plaats waarin ze herstel ervoer en een nieuwe roeping. In moeilijke omstandigheden leerde ze Gods stem te verstaan en met hem samen te werken. Hierdoor kon God haar leven bijzonder gebruiken om talloze mensen te genezen naar lichaam, ziel en geest. Persoonlijk, boeiend, warm en indrukwekkend.

Op weg naar heelheid in Christus

Een reisgids voor 40 dagen
door Signa Bodishbaugh

Op weg naar heelheid in Christus combineert bijbelse principes over leven in Gods Tegenwoordigheid met de persoonlijke ervaringen van iemand die weet hoe we genezing in onze ziel kunnen ontvangen. Alle basisprincipes die Leanne in haar boeken onderwijst maakt Signa Bodishbaugh toegankelijk voor persoonlijke verwerking. 
Als we heel willen worden, moeten we deze zes gebieden bekijken:
1. Reiniging van ons hart
2. Bevrijding van bindingen uit het verleden
3. Ontdekken wat Gods beloofde land voor mij is
4. Gods woord leren horen
5. Berouw en vergeving
6. Verzoekingen leren overwinnen

Intimiteit, illusie of werkelijkheid

Hoe de leegte in je hart wordt vervuld
door Signa Bodishbaugh

Iedereen verlangt naar intimiteit. Als we om wat voor reden dan ook een ‘besef van (wel)zijn’ missen, zoeken we de vervulling vaak op manieren die verslavend werken en uiteindelijk een illusie blijken. Dit boek spitst de problematiek rond het ‘besef van (wel)zijn’ toe op pornoverslaving. Leegte, schaamte en pijn blijken de ingang voor Gods herstel en genezing te kunnen worden.
Dit boek kan voor christenen een schok zijn. De boodschap is ernstig en heeft alles te maken met ons geestelijk welzijn. Onze wereld is geïnfecteerd met het virus van seksverslaving en pornografie. Dit boek biedt praktische handvatten hoe iemand vrijheid van verslaving en echte intimiteit kan vinden. Het vertelt het verhaal van mensen die zijn ontsnapt aan de valstrik van dwangmatig gedrag om weer een gezond, productief en vruchtbaar leven te leiden.

Een tas gedroogde Shiitake paddenstoelen

Ontwikkel je ziel in gesprek met God
door Signa Bodishbaugh

God zei tegen Signa: ‘Je moeder zag zichzelf als zo’n gedroogde paddenstoel, zonder leven, zonder smaak, zonder schoonheid.’ Ze was nooit tot ontplooiing gekomen en daardoor nooit de persoon geworden zoals ze was bedoeld. Het gesprek met God hielp Signa om zowel haar moeder als haar eigen jeugd beter te begrijpen en samen met God door te werken.
De thema’s in dit boek zijn:
– de verschillende manieren waarop God tot ons spreekt
– de centrale plaats van de Bijbel als leidraad en toets
– de functie van het voorstellingsvermogen
– omgaan met andere stemmen die op ons af komen: de wereld, het vlees en de duivel
– omgaan met profetie
Tegen de tijd dat je het boek uit hebt, verlang je nóg meer om met God in gesprek te zijn.

Herstel de liefde

Groeien naar een gezonde gender-identiteit
door Mario Bergner

Sommige christenen veroordelen homoseksualiteit. Anderen accepteren het als een gegeven. Mario Bergner toont een derde weg: herstel van de liefde.
Zijn warme verhaal zal veel mensen die verwarring ervaren rond hun seksuele identiteit hoop geven. Op een grondige manier behandelt hij de diepere oorzaken van identiteitsproblemen zoals innerlijke verdedigingsmechanismen, symbolische verwarring, verstoring van de twee verhaallijnen in ons hart (de relatie met de eigen sekse en die met de andere sekse) en vrouwenhaat.
Dit maakt het boek boeiend voor een breed publiek.

Als een vader

door Lin Button

Het beeld dat je van je vader hebt, bepaalt hoe je God ziet. Dat is mooi als je vaderbeeld positief is. Maar wat moet je doen als dat beeld is beschadigd? De gevolgen zijn:
– Onze wil wordt verlamd, passief, prestatiegericht, gebogen naar anderen, lusteloos, te volgzaam of eisend
– De gezonde christelijke hoop verandert in wanhoop of overmoedigheid
– We verliezen het contact met de verlangens van ons hart, een van de belangrijkste bronnen van energie in ons leven
– We hebben niet geleerd gezonde grenzen te stellen
Aan de hand van bijbelse voorbeelden en illustraties uit haar eigen bediening laat Lin zien hoe Jezus onze ziel wil genezen..

Als een moeder

door Lin Button

God is Als een vader, maar tegelijk als een moeder. Je ervaringen met je moeder beïnvloeden dus hoe je God ziet. Het is moeilijk om je met God te verbinden als je geen veilige band met je moeder hebt ervaren. Lin gaat niet alleen uitgebreid in op de psychologische gevolgen hiervan (zoals scheidingsangst en een onzekere identiteit) maar laat ook zien hoe God deze wonden kan genezen. Daardoor is dit een boek vol troost en hoop.
Alle onderwerpen in dit boek hangen nauw met elkaar samen:
– Besef van zijn
– Scheidingsangst
– De gevolgen van afwijzing
– Gevangen zijn in je denken door zorgen, angst en illusies
– De gevaren van introspectie
– De waarde van kunst en creativiteit
– Leven in het nu

Genezing door schuldbelijdenis en vergeving

door Lin Button

Dit boek toont hoe ernstig de zonde en de gevolgen ervan zijn en hoe de zondepatronen diep ingesleten zijn in ons hart. Des te mooier is de bevrijding die schuldbelijdenis en vergeving brengen. We mogen als vrije mensen de gevangenis uitlopen en de deur naar het verleden sluiten. Als we begrijpen wat Gods vergeving betekent, kunnen we op onze beurt ook de ander vergeven, hoe onmogelijk dit soms ook lijkt. Vergeven is een proces, maar heeft ook een duidelijk begin en een einde. Andere thema’s:
– het ontwikkelen van geestelijke vitaliteit
– het verschil tussen gezonde en ongezonde schaamte
– terechte en onterechte schuldgevoelens
– de noodzaak van schuldbelijdenis
– wat vergeving wel en niet is
– het verschil tussen vergeving en verzoening
– omgaan met niet-vergevingsgezindheid
– kenmerken van een gezonde groep waar we onszelf durven openen

Over Leven na seksueel misbruik

door Gwen Purdie

Seksueel misbruik is volop in het nieuws. De officiële getallen zijn onrustbarend, de werkelijke cijfers zijn nog schokkender. Het leven van duizenden kinderen, vrouwen én mannen is er ernstig door beschadigd.
Over leven na seksueel misbruik behandelt de complexe en pijnlijke thema’s rond seksueel misbruik open en eerlijk vanuit christelijk oogpunt. Naast achtergrondinformatie, feiten en getallen komen aan de orde:
– overlevingsstrategieën
– een overzicht van de vele terreinen waarop pijn en beschadiging doorwerkt en hoe herstel op al deze terreinen mogelijk is
– herstel van waardigheid, eer en zelfbeeld
– herstel van beschadigde relaties met mensen en met God
Dit boek biedt echte en positieve richtlijnen, alsook veel praktische adviezen en werkelijke hulp. Naast erkenning van de diepe beschadiging wordt aangetoond dat hulp zoeken zin heeft. Casussen uit de praktijk laten zien welke weg mensen afleggen naar herstel.
Het boek is geschreven door een ervaren counselor. Het zal mensen die zijn misbruikt en hun counselors helpen. Het geeft alle mensen die om hen heen staan (en ook misbruikers) moed om de toekomst onder ogen te zien en visie te krijgen op de hoop en genezing die mogelijk is in Jezus Christus.
Veel van de principes in dit boek zijn behalve bij seksueel misbruik ook bruikbaar voor mensen die lijden aan de emotionele pijn na andere beschadigingen.

Ontdek je echte ik

door David Benner

Benner stelt dat echt jezelf zijn alleen mogelijk is als je zowel God als je echte ik kent. Ons hart is de plaats waar God wil wonen. God ontmoeten in onze diepten transformeert ons van binnenuit. God bemint niet mijn opgeleukte schijn-ik, maar mijn ware ik. Benner is vlijmscherp en tegelijk liefdevol als hij schrijft over zelfbedrog, afweermechanismen en het ontmaskeren van het onechte ik.
Hij zegt: ‘Ons echte ik is niet iets wat we zelf maken. Identiteit is nooit iets wat je maakt, het is altijd een ontdekking. Je echte identiteit is een geschenk van God.’ Deze ontdekking verandert ons. ‘Het ik dat aan de geestelijke reis begint, is het ik dat we zelf hebben geschapen, het ik zoals we dachten dat we waren. Dit ik sterft onderweg. Het ik dat arriveert, is het ik dat door Gods liefde tot aanzijn is bemind. Dat is de persoon zoals we vanaf de eeuwigheid waren bedoeld.’

Innerlijke genezing voor jezelf en anderen deel 1

door Rita Bennett

Dit boek vertelt met behulp van casussen hoe Jezus de innerlijke wonden wil genezen die we allemaal in ons leven hebben opgelopen. Deze wonden in onze ziel staan onze vreugde, vrede en groei in de weg. Als we onze pijnlijke herinneringen en emoties bij Jezus leren brengen komt er herstel. Het boek geeft hoop en inspireert om deze manier van bidden te leren gebruiken.
Thema’s die in dit deel behandeld worden zijn onder andere:
– De samenhang tussen lichaam, ziel en geest.
– De betekenis van de genezing van de ziel.
– Waarom een christen genezing van de ziel nodig heeft.
– Het belang en de drie niveaus van vergeving.
– Gebeden voor het doorbidden van de negen maanden voor en tijdens de geboorte.

Innerlijke genezing voor jezelf en anderen deel 2

door Rita Bennett

Dit tweede deel geeft op een overzichtelijke manier concrete handvatten hoe je kunt bidden voor innerlijke genezing. Rita Bennett deelt de lessen vanuit haar ruim dertigjarige persoonlijke ervaring. De inhoud van dit boek is oorspronkelijk geschreven om teamleden te trainen voor de pastorale conferenties die Rita organiseert. Ook wordt uitgelegd hoe het gebedswerk in de gemeente een goede plaats kan krijgen. Met veel checklists, gebeden, praktische tips en specifieke handelplannen bij allerlei vormen van gebrokenheid.

Innerlijke genezing voor jezelf en anderen deel 3

door Rita Bennett

In dit boek wordt het thema van het beschadigde kind dieper uitgewerkt. Waardoor verliest een kind zijn spontaniteit, creativiteit en vrijheid? We hebben diepe, vaak onbewuste herinneringen die ons blokkeren. Genezing komt als we samen met Jezus teruggaan naar hoe ons innerlijk kind de pijnlijke gebeurtenis(sen) ervoer. Dan komt er ruimte voor vrede en rust in ons hart.

Liefde & overgave

Het hart van christelijke spiritualiteit
door David Benner

Als dingen anders gaan dan wij willen, raken we snel in paniek. We doen er alles aan om de regie weer terug te krijgen. Hierdoor kunnen we krampachtig gaan leven. We hebben behoefte aan een gevoel van autonomie en controle over wat er in ons leven gebeurt.
Hoe kunnen we leren ontspannen in het leven te staan en ons in alle dingen over te geven aan de God die ons draagt? Benner legt uit dat het antwoord alles te maken heeft met hoe we God zien. Alleen overgave aan iets of iemand die groter is dan wijzelf, kan ons bevrijden uit de gevangenis van paniek en eenzaamheid. Overgave aan de God die verliefd op ons is, brengt ons tot rust. Alleen God is veilig om je helemaal aan over te geven – alleen zijn liefde is volkomen betrouwbaar.

Verlangen naar Gods wil

door David Benner

Dit boek gaat in op de transformatie van de wil in christelijke spiritualiteit. Benner legt uit hoe het komt dat onze wil is verstoord en hoe onze menselijke wil op één lijn kan worden gebracht met Gods bedoeling, zodat we bereidwillig kiezen wat Gods wil is voor ons. Benner laat zien dat het aanleren van onderscheidingsvermogen en het afstemmen op Gods verlangen het pad is naar echt leven, geestelijke gezondheid en vrijheid.
‘Overgave aan Gods wil heeft weinig inhoud als we niet eerst overtuigd zijn van de diepte van Gods liefde voor ons. Maar onze overgave is verre van compleet als we niet volledig overtuigd zijn van de absolute betrouwbaarheid van Gods wil. Pas dan kunnen we het geschenk van ons echte-ik-in-Christus uitpakken. Alleen dan kunnen we voor God kiezen, met ons hele wezen en niet slechts met onze wil.’

Open jezelf voor God

Lectio Divina en leven als gebed
door David Benner

Bidden is veel meer dan woorden uitspreken tot God. Heel ons leven wordt een gebed, als we ons leven eenvoudig openen voor God. Lectio divina (biddend omgaan met de Bijbel om Gods persoonlijke woord voor jou te horen) helpt je om jezelf voor God te openen, zodat je kan worden aangeraakt, wakker geschud, op koers gebracht, bemoedigd en genezen. Je kan ook zeggen: zodat de heilige Geest in je en door je heen kan bidden.
Lectio divina lijkt een verouderde kloosterpraktijk, maar het heeft ons in de eenentwintigste eeuw erg veel te bieden. Dit boek onderzoekt gedetailleerd de vier bewegingen die onderdeel uitmaken van lectio divina:
– gebed als opmerkzaam zijn (aandachtig waarnemen)
– gebed als overpeinzen (overdenken, overwegen)
– gebed als antwoorden (met lichaam, ziel en geest)
– gebed als zijn (contemplatie, in Gods tegenwoordigheid zijn)

Vier stappen naar een sterke identiteit

door Henri Cloud

Er zijn vier basisstappen naar een sterke identiteit:
– gehechtheid aan anderen
– grenzen en individuatie
– inzicht krijgen in goed en kwaad in onszelf en anderen
– verantwoordelijkheid nemen als volwassen persoon
Dr. Cloud licht elke stap toe en benoemt de problemen die ontstaan als we deze stap niet zetten. Hij toont welke veranderingen in ons leven nodig zijn om genezing te vinden. Het doel is dat ieder mens tot zijn recht komt als beelddrager van God.

Tussen vlucht en verlangen

over eenzaamheid, bindingsangst en de kracht van gezonde relaties
door John Townsend

Waarom vluchten we vaak voor datgene waar we zo naar verlangen: verbondenheid, intimiteit en liefde? We verbergen ons voor God, voor anderen en voor onszelf. Als kind ontwikkelden we deze afweermechanismen vanwege een onveilige omgeving. Het was onze reactie op emotionele beschadiging, angst of schaamte. Maar wat ons toen beschermde, wordt nu een gevangenis en blokkeert ons om vervulling te ervaren en volwassen te worden.
Dit boek helpt je ontdekken welke schadelijke patronen je in je leven hebt ontwikkeld. Het gaat over de genezende kracht van gezonde relaties met God en met anderen. Thema’s die behandeld worden zijn:
Het verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ contactvermijdende patronen.
Waarom je aspecten van je ziel voor God verbergt terwijl hij ze kan genezen.
Hoe je zonder faalangst keuzes kunt maken.
Hoe je vreugde en heelheid ervaart door gezonde verbondenheid met anderen.
God wil ons een veilige plek geven waar we leren zien hoe we vluchten voor liefde. Dan kunnen we het vaak spannende en ingrijpende werk beginnen: onze contactvermijdende mechanismen onder ogen zien en doorwerken en onze onvervulde behoeften door Christus laten vervullen.

Heel je ziel en zaligheid

door Dallas Willard

Gods wil voor ons is geestelijke groei en toenemende heiligheid. Dat staat vaak haaks op onze ervaring. Hoe komt dat? Het leven dat God ons in Jezus aanbiedt is toch niet bedoeld als een puzzel? Ondanks onze goede bedoelingen en vermoeiende methoden mankeert er iets aan de manier waarop we dat leven benaderen. Waar een wil is, is niet automatisch ook een weg. Er is ook inzicht nodig om precies te begrijpen wat er moet gebeuren en hoe je het kunt bereiken.
Geestelijke groei in Christus is een geordend proces. Jezus nodigt ons uit onze loodzware, vermoeiende inspanningen, vooral op religieus gebied, los te laten. Als we samen met Hem onder een nieuw juk onze plaats innemen wil Hij ons leiden. Dit is de weg die de ziel rust geeft. Dit inzicht geeft hoop en is van levensbelang. Voor het individu betekent het dat alle blokkades om de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen te overwinnen zijn. Dat proces zal ons in staat stellen steeds meer te groeien naar de heelheid, heiligheid en kracht die horen bij het koninkrijk der hemelen.

Vrij!

door Jitty Eenhuizen-Baron

Dit is de titel van de debuutroman van ons teamlid Jitty Eenhuizen-Baron. 

Deze roman beschrijft op een gemakkelijk te lezen manier hoe de hoofdpersoon de vrijheid vindt om anders te mogen denken over hoe God naar haar kijkt. 

Op non-actief gezet door haar werkgever, onder de valse aanklacht dat ze een dief is, wordt Maaike geconfronteerd met een diepgewortelde leugen.  Ze zal nooit goed genoeg zijn om Gods goedkeuring te krijgen… Dan komt er hulp uit onverwachte hoek!

Het idee om deze roman te schrijven is bij de auteur ontstaan door bepaalde cliënten die in haar praktijk van contextuele- en pastorale hulpverlening kwamen. Deze mensen hadden veel moeite om te geloven dat God van hen houdt en dat ze zijn kind mogen zijn. Het was voor haar pijnlijk om hun dilemma te zien van het wel willen, maar niet kunnen. Ze hoopt met deze roman een steuntje in de rug te geven aan iedereen die ernaar verlangt om God als Vader te mogen ervaren en zeker te zijn van zijn liefde.

In deze knap geschreven roman komen een vierhonderd jaar oud drama en een eigentijdse aanklacht bij elkaar. Op een verrassende en toegankelijke manier verwerkt Jitty veel belangrijke TPZ-thema’s. 

 

Uitgever: Jongboek
ISBN 9789463426602
Aantal pagina’s: 204
Prijs: € 16,80

 Dit boek is te bestellen bij de auteur. Je kunt haar mailen via jitty.eenhuizen@gmail.com.
Stichting TPZ draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches